एकएक भ्रष्ट्राचारी नेताहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न नसके देश छाड्ने GYNENDRA SHAHI को घोषणा ।

भिडियो