पा’र्किङ वि’वादमा आफ्नै छोराले बु’ढी आमाको ज्या’न लि’ए…..

समाचार

काठमाडौँ

भनिन्छ यो संसारमा आमा भन्दा ठुलो कोही पनि हुँदैन, आमालाई नै ईश्वरको दोस्रो रूप मानिन्छ, अरूको लाख आमाको का’ख पनि भनिन्छ र आमाको

साथ नै स्व’र्ग हो भनी प’रापूर्व काल देखि नै सु’नाउँदै आएको कुरा हो ।तर यस्तो छोरोलाई तपाई के भन्नु हुन्छ, जसले आमा माथि नै हात उ’ठा’ई

सधैको लागि मृ’त्यू शै’या’मा पु’राइ दिन्छन् । हो, यस्तै एउटा घ’टना भएको छ हाम्रै एक छि’मेकी राष्ट्र भारतको राजधानी दिल्लीमा । जहाँ एक छोराले

आफ्नो व’सु’ढी आमालाई जो’डले थ’प्प’ड हा’नदा स्प’ट डे’ट हुन्छ ।घ’टना सोमवारको हो । दिउँसो १२ बजे दिल्ली पु’लिसको पी’सीआरको विं’दापुर

इ’ला’का वाट झ’ग’डाको सू’चना मिल्छ र सू’चना मिले पछि विँ’दापुर थानाको प्रहरी उ’क्त स्थानमा पुग्छ । पु’लि’सलाई फोन गर्ने ३८ वर्षीय महिला

सु’धा’रा’ले ग्रा’उन्ड फ्लो’रमा बस्ने महिला अ’वतार कौ’र’सँग कार पार्किङको बारे स’म’स्या परेको र पछि स’म’स्या स’मा’धा’न भएको बताउँछिन् ।

पछि फेरी उक्त वुढि महिलासँग उक्त महिलाको पतिको साथ वि’वाद भएको थियो ।उक्त वुढि महिला अ’व’ता’र कौ’र माथिल्लो त’ल्लामा बस्ने व्यक्तिको

आमा थिइन् । त्यही पा’र्किङलाई लिएर उक्त बुढी आमाको आफ्नै छोरो र’णवी’र र बु’हारीसँग पनि वि’वा’द भई र’ह्यो । यही वि’वा’द बिच छोरा र’ण’विरले

आफ्नो आमालाई जो’ड’दा’र थ’प’प’ड हा’न्छ र जसको चो’ट स’हन नसकी ती बुढी आमा जमिनमा ढ’ल्छ ।त्यस पछि ती बुढी आमालाई एम्बुलेन्समा

राखी अस्पताल ल’गि’यो जहाँ डाक्टरले उनलाई मृ’त घो’ष’णा गरिदियो । यो पुरा घ’ट’ना त्यही घ’टना’स्थल नजिक राखिएको सि’सि’टिवि क्या’म’रामा

कै’द भैसकेको थियो ।दिल्ली पु’लि’सको भनाई अनुसार उक्त बुढी आमा अ’व’तार कौ’र’को एम’एल’सी भएको थिएन र न त्यो झ’ग’डाको बारेमा पु’लिसमा

कुनै सु’चना नै दिएको थियो । तर अव उक्त भिडियो भाइ’रल भएपछि दिल्ली पु’लि’सले यो बारे ए’क्स’न लिई उक्त ज्या’न’मा’रा छोराको वि’रु’द्ध

आ’इ’पि’सीको धा’रा ३०४ लगाई के’श द’र’ता गरिएको छ । र उक्त ह’त्या’रा’लाई ह’दै सम्मको का’रवाही हुने भनी पु’लिसले बत्ताएको छ ।